Povečajte prihodke vašega hotela z dinamičnimi cenami!

Podatkovno upravljanje prihodkov je tesno povezano s prodajo in distribucijo hotelskih sob. 

Pridobite ponudbo

Z naslednjimi prilagojenimi storitvami skupine Everguest, vam pomagamo povečati prihodke in izkoristiti vse tržne priložnosti za vaš hotel.

Revizija in posvetovanje glede prihodkovnega upravljanja 

Na podlagi objektivnih kazalnikov analiziramo trenutno učinkovitost vašega prihodkovnega upravljanja in vam predstavimo praktična navodila, kako na najboljši način optimizirati prihodek in dobiček.

Zakaj je to koristno za vse hotele?

Strokovni pregled in priporočila zunanjega izvajalca lahko še dodatno povečajo dobiček hotelom, ki so že uporabljali prihodkovno upravljanje kot orodje za povečanje prihodkov, vendar je prišlo do težav in ga ne izvajajo več.

Hoteli, ki še nimajo izkušenj s prihodkovnim upravljanjem, vendar se začenjajo zavedati njegovega pomena in so pripravljeni uporabiti strategijo dinamičnih cen ter učinkovitejši sistem za optimizacijo dohodka. Takšni hoteli v začetnem obdobju potrebujejo pomoč in navodila strokovnjakov, da bi čim hitreje začeli s pravilno uporabo metod upravljanja prihodkov.

Preberi več

Zunanje upravljanje prihodkov (mesečna naročnina)

Naloge prihodkovnega upravljanja vašega hotela prevzamejo naši strokovnjaki, ki 365 dni v letu zagotovljajo optimizacijo vaših prihodkov.

Za katere hotele je primerna ta storitev?

Zaradi velikosti in / ali finančnih zmožnosti hotela ni posebnega upravitelja prihodkov. Oddelek za rezervacije ali recepcija opravljata v bistvu reaktivne prodajne naloge in nimajo ustreznih izkušenj s prihodkovnim upravljanjem ali teh nalog ne morejo izpolniti med svojim delovnim časom.

Delovno mesto upravitelja prihodkov je začasno prosto, v tem času pa mora hotel to pomembno nalogo dodeliti strokovnjaku, da ohrani poslovno vrednost in se izogne morebitni finančni izgubi.

Stalnosti optimizacije prihodkov ni mogoče zagotoviti zaradi nihanj, ki jih povzroča velika fluktuacija zaposlenih, tudi na prodajnem področju.

Preberi več

Usposabljanje za prihodkovno upravljanje 

Ne glede na to, ali ste začetnik ali strokovnjak v upravljanju prihodkov, vam bo naše usposabljanje omogočilo pridobitev praktičnega znanja s tega področja, ki vam bo pomagalo pri učenju nadaljnjih metod za optimizacijo prihodkov in prepoznavanju novih priložnosti.

Komu je namenjeno usposabljanje? Vsem, ki jih zanima prihodkovno upravljanje, predvsem pa:

  • Lastnikom in ponudnikom nastanitev
  • Hotelskim menedžerjem
  • Junior prihodkovnim upraviteljem
  • Vodjam prodaje in sodelavcem
  • Vodjam recepcije

Preberi več

Kontaktiraj nas